Chi tiết sản phẩm

  • Kích thước: Kích thước nồi: 24 x 14 cm; 20 x 10 cm và 18 x 10 cm Kích thước chảo: 24 x 6.5 cm; xửng 24 x 8 cm

Chia sẻ mạng xã hội

Sản phẩm mới