Chi tiết sản phẩm

LỌC SẠCH 100% CÁC LOẠI VI KHUẨN TRONG NƯỚC

LOẠI BỎ HIỆU QUẢ KIM LOẠI NẶNG ASEN, CHÌ, SẮT, THỦY NGÂN...

LỌC SẠCH TẠP CHẤT VẪN GIỮ LẠI KHOÁNG TỰ NHIÊN

KHẮC PHỤC YẾU ĐIỂM CỦA MÁY LỌC RO, KHÔNG DÙNG ĐIỆN, KHÔNG NƯỚC THẢI

MÁY LỌC SẢN XUẤT RIÊNG CHO NGUỒN NƯỚC TẠI VIỆT NAM

Chia sẻ mạng xã hội

Sản phẩm mới