• Lò nướng Hafele 539.06.241

  Giá online: 28.120.000₫
  Giá thường: 37.500.000₫
  Giá rẻ
 • Lò nướng Hafele 539.06.231

  Giá online: 12.240.000₫
  Giá thường: 16.600.000₫
  Giá rẻ
 • Lò nướng Hafele HO-T60A

  Giá online: 12.870.000₫
  Giá thường: 28.500.000₫
  Giá rẻ
 • Lò nướng Hafele HO-KT60A

  Giá online: 12.200.000₫
  Giá thường: 19.900.000₫
  Giá rẻ
 • Lò nướng Hafele HO-K60A

  Giá online: 9.490.000₫
  Giá thường: 15.850.000₫
  Giá rẻ
 
Các đối tác lớn: