• Máy hút mùi Vasia VS-701 inox

  Giá online: 2.050.000₫
  Giá thường: 3.250.000₫
  Giá rẻ
 • Máy hút mùi Vasia VS-701 Black

  Giá online: 2.050.000₫
  Giá thường: 3.150.000₫
  Giá rẻ
 • Máy hút mùi Vasia VS-270I

  Giá online: 1.970.000₫
  Giá thường: 3.250.000₫
  Giá rẻ
 • Máy hút mùi Vasia VS-270B

  Giá online: 1.970.000₫
  Giá thường: 3.150.000₫
  Giá rẻ
 • Máy hút mùi Vasia VS-703I

  Giá online: 2.070.000₫
  Giá thường: 3.250.000₫
  Giá rẻ
 • Máy hút mùi Vasia VS-703B

  Giá online: 2.040.000₫
  Giá thường: 3.150.000₫
  Giá rẻ
 • Máy hút mùi Vasia VS-704I

  Giá online: 2.030.000₫
  Giá thường: 3.280.000₫
  Giá rẻ
 • Máy hút mùi Vasia VS-704B

  Giá online: 2.030.000₫
  Giá thường: 3.150.000₫
  Giá rẻ
 • Máy hút mùi Vasia VS-G5 70

  Giá online: 4.050.000₫
  Giá thường: 6.590.000₫
  Giá rẻ
 • Máy hút mùi Vasia VS-G5 90

  Giá online: 4.050.000₫
  Giá thường: 6.690.000₫
  Giá rẻ
 • Máy hút mùi Vasia VS-G6 70

  Giá online: 3.905.000₫
  Giá thường: 6.350.000₫
  Giá rẻ
 • Máy hút mùi Vasia VS-G6 90

  Giá online: 3.905.000₫
  Giá thường: 6.450.000₫
  Giá rẻ
 • Máy hút mùi Vasia VS-G7 70

  Giá online: 3.880.000₫
  Giá thường: 6.350.000₫
  Giá rẻ
 • Máy hút mùi Vasia VS-G7 90

  Giá online: 3.880.000₫
  Giá thường: 6.450.000₫
  Giá rẻ
 • Máy hút mùi Vasia VS-3388F 70

  Giá online: 3.470.000₫
  Giá thường: 6.250.000₫
  Giá rẻ
 • Máy hút mùi Vasia VS-3388F 90

  Giá online: 3.030.000₫
  Giá thường: 6.350.000₫
  Giá rẻ
 
Các đối tác lớn: