• Máy Rửa Bát Balay 3VS503BA

  Giá online: 21.480.000₫
  Giá thường: 23.584.000₫
  Giá rẻ
 • Máy rửa bát Balay 3VS303IP

  Giá online: 23.190.000₫
  Giá thường: 25.344.000₫
  Giá rẻ
 • Máy rửa bát âm tủ Balay 3VI300XP

  Giá online: 26.340.000₫
  Giá thường: 28.384.000₫
  Giá rẻ
 • Máy Rửa Bát BALAY 3VS704IA

  Giá online: 28.580.000₫
  Giá thường: 30.240.000₫
  Giá rẻ
 • Máy rửa chén balay 3VF784XA

  Giá online: 33.160.000₫
  Giá thường: 36.176.000₫
  Giá rẻ
 
Các đối tác lớn: