• Máy sấy bát Taka MS60B

  Giá online: 2.643.000₫
  Giá thường: 5.500.000₫
  Giá rẻ
 • Máy sấy bát Taka MS60A

  Giá online: 3.055.000₫
  Giá thường: 5.980.000₫
  Giá rẻ
 • Máy sấy bát Taka MS100A

  Giá online: 5.255.000₫
  Giá thường: 9.980.000₫
  Giá rẻ
 
Các đối tác lớn: